საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გერბი, 1918 წელი,

იოსებ შარლემანი, დიმიტრი შევარდნაძე, ივანე ჯავახიშვილი

 

ახალი დაბეჭდილი

აბრეშუმი

50x80სმ

 

 

Coat of arms of the Democratic Republic of Georgia, 1918

Iosif Charlemagne, Dimitri Shevardnadze, Ivane Javakhishvili

 

Reprint

Silk

50x80cm

Open edition

Independent Georgia - flag

GEL50.00Price