ჯოჯოხეთის ვაშლი - რბილი ბენჩი
პრინტი ხელოვან გვანცა ჯიშკარიანისგან

ხავერდი, რბილი
110x45x40სმ
არსებობს 3 ეგზემპლარი

ჩვენი ბენჩების სერიის ნაწილი, რომელიც შევქმენით, რომ აღარასოდეს გქონდეთ მოსაწყენი გარემო.

გვანცა ჯიშკარიანი მულტიმედია ხელოვანია. აბსურდულობა და იუმორი მისი ხელოვნების განუყოფელი ნაწილია, რაც ასევე კარგად ჩანს კოლაბორაციებში, რომელსაც ხელოვანი The Why Not Gallery Gift Shop-ისთვის აკეთებს.Hell’s Apple - Soft Bench
Print by artist Gvantsa Jishkariani
 
Velvet, soft
110x45x40cm
edition of 3

Part of our series of benches to fight boredom and spice up your living environments.

Gvantsa Jishkariani is a multimedia artist, who likes to experiment a lot in her art. Absurdity and humor are at the core of Gvantsa’s practice that is vividly reflected in the collaborations she creates for the gift shop.
 

Hell’s Apple - Soft Bench