Bench of Your Dreams - Soft Bench

Bench of Your Dreams - Soft Bench

GEL900.00Price

Bench of Your Dreams - Soft Bench

 

Part of our series of benches to fight boredom and spice up your living environments.

Velvet, soft 

140x40x40cm

edition of 3

 

ჩვენი ბენჩების სერიის ნაწილი, რომელიც შევქმენით, რომ აღარასოდეს გქონდეთ მოსაწყენი გარემო.

ხავერდი, რბილი 

140x40x40სმ

არსებობს 3 ეგზემპლარი