ხავერდი, რბილი

 

140x40x40სმ

არსებობს 3 ეგზემპლარი

 

Velvet, soft

140x40x40cm

edition of 3

 

Bench of Your Dreams - Bench

GEL900.00Price