პრინტი ხელოვან გვანცა ჯიშკარიანისგან

ხავერდი, რბილი

140x40x40სმ

არსებობს 3 ეგზემპლარი

 

გვანცა ჯიშკარიანი მულტიმედია ხელოვანია. აბსურდულობა და იუმორი მისი ხელოვნების განუყოფელი ნაწილია, რაც ასევე კარგად ჩანს კოლაბორაციებში, რომელსაც ხელოვანი The Why Not Gallery Gift Shop-ისთვის აკეთებს.

 

Print by artist Gvantsa Jishkariani

Velvet, soft

140x40x40cm

edition of 3

 

Gvantsa Jishkariani is a multimedia artist, who likes to experiment a lot in her art. Absurdity and humor are at the core of Gvantsa’s practice that is vividly reflected in the collaborations she creates for the gift shop.

Flowers and Warriors of Love - Bench

GEL900.00Price