Cafe STAMBA illustrations by artist Mariam Bardadze

A2 

made in collaboration with Hotel Stamba

 

კაფე"სტამბა"-ს ილუსტრაციები მხატვარ მარიამ ბარდაძისგან

A2

შექმნილია სასტუმრო "სტამბა"-სთან კოლაბორაციაში

CAFE STAMBA illustrations

PriceFrom GEL120.00