CAFE STAMBA illustrations

CAFE STAMBA illustrations

GEL120.00 Regular Price
GEL90.00Sale Price

Cafe STAMBA illustrations by artist Mariam Bardadze

A2 

made in collaboration with Hotel Stamba

 

კაფე"სტამბა"-ს ილუსტრაციები მხატვარ მარიამ ბარდაძისგან

A2

შექმნილია სასტუმრო "სტამბა"-სთან კოლაბორაციაში

choose your print
framed or unframed?