top of page

Cafe STAMBA illustrations by artist Mariam Bardadze

59x41,5 cm

made in collaboration with Hotel Stamba

 

კაფე"სტამბა"-ს ილუსტრაციები მხატვარ მარიამ ბარდაძისგან

59x41,5 სმ

შექმნილია სასტუმრო "სტამბა"-სთან კოლაბორაციაში

CAFE STAMBA illustrations

PriceFrom GEL120.00

Related Products