top of page

მარიამ ბარდაძის ილუსტრაცია

200 ნაწილიანი ფაზლი ''კაფე სტამბა''.

შექმნილია სასტუმრო "სტამბასთან" თანამშრომლობით.

 

Illustration by Mariam Bardadze

200 pieces Puzzle "Cafe Stamba"

The Why Not Gift Shop x Stamba collab

Cafe Stamba - Puzzles

45,00GELPrice
Which | რომელი?

Related Products