top of page

წესები და პირობები

Ზოგადი პირობები

შპს Why Not Gift Shop-თან წვდომით და შეკვეთით (ID/N 404721422), თქვენ ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით და ავალდებულებთ ქვემოთ მოცემულ წესებსა და პირობებში მოცემულ მომსახურების პირობებს. ეს პირობები ვრცელდება მთელ ვებსაიტზე და ნებისმიერ ელფოსტაზე ან სხვა ტიპის კომუნიკაციაზე თქვენსა და The Why Not Gift Shop-ს შორის.

 

არავითარ შემთხვევაში არ არის პასუხისმგებელი Why Not გალერეისა და საჩუქრების მაღაზიის გუნდი რაიმე პირდაპირი, ირიბი, სპეციალური, შემთხვევითი ან თანმიმდევრული ზიანისათვის, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით, მონაცემების დაკარგვაზე ან მოგებაზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენების შედეგად, ან შეუძლებლობა გამოიყენეთ, ამ საიტზე განთავსებული მასალები, მაშინაც კი, თუ რატომ არა გალერეისა და საჩუქრების მაღაზიის გუნდი ან უფლებამოსილი წარმომადგენელი იყო ინფორმირებული ასეთი დაზიანების შესაძლებლობის შესახებ. თუ თქვენ მიერ ამ საიტიდან მასალების გამოყენება იწვევს აღჭურვილობის ან მონაცემების სერვისის, შეკეთების ან კორექტირების საჭიროებას, თქვენ იღებთ მათ ხარჯებს.

რატომ არა გალერეა და საჩუქრების მაღაზია არ იქნება პასუხისმგებელი რაიმე შედეგზე, რომელიც შეიძლება მოხდეს ჩვენი რესურსების გამოყენებისას. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ ფასები და გადავხედოთ რესურსების გამოყენების პოლიტიკას ნებისმიერ მომენტში.

 

ლიცენზია

Why Not გალერეა და საჩუქრების მაღაზია გაძლევს გაუქმებად, არაექსკლუზიურ, არატრანსფერულ, შეზღუდულ ლიცენზიას, რომ ჩამოტვირთოთ, დააინსტალიროთ და გამოიყენოთ ვებგვერდი მკაცრად ამ შეთანხმების პირობების შესაბამისად.

ეს წესები და პირობები არის კონტრაქტი თქვენსა და Why Not Gift Shop-ს შორის (ამ წესებში და პირობებში მოხსენიებულია, როგორც „რატომ არა გალერეა და საჩუქრების მაღაზია“, „ჩვენ“, „ჩვენ“ ან „ჩვენი“), პროვაიდერს შორის. The Why Not გალერეისა და საჩუქრების მაღაზიის ვებსაიტი და სერვისები, რომლებიც ხელმისაწვდომია The Why Not გალერეისა და საჩუქრების მაღაზიის ვებსაიტიდან (რომლებიც ერთობლივად არის მოხსენიებული ამ წესებში და პირობებში, როგორც "რატომ არა გალერეისა და საჩუქრების მაღაზიის სერვისი").

თქვენ ეთანხმებით, რომ შეასრულეთ ეს წესები და პირობები. თუ არ ეთანხმებით ამ წესებსა და პირობებს, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ ჩვენი სერვისი. ამ წესებსა და პირობებში „თქვენ“ მოიხსენიებთ როგორც თქვენ, როგორც ფიზიკურ პირს, ასევე იმ პირს, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ. თუ თქვენ დაარღვევთ რომელიმე ამ წესებსა და პირობებს, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ თქვენი ანგარიში ან დავბლოკოთ წვდომა თქვენს ანგარიშზე შეტყობინების გარეშე.

 

ამ წესებისა და პირობების მნიშვნელობა:

-ქუქი: მონაცემთა მცირე რაოდენობა, რომელიც გენერირებულია ვებსაიტის მიერ და ინახება თქვენი ბრაუზერის მიერ. იგი გამოიყენება თქვენი ბრაუზერის იდენტიფიცირებისთვის, ანალიტიკის უზრუნველსაყოფად, თქვენს შესახებ ინფორმაციის დასამახსოვრებლად, როგორიცაა თქვენი ენის უპირატესობები ან შესვლის ინფორმაცია.

-კომპანია: როდესაც ამ პოლიტიკაში აღნიშნულია „კომპანია“, „ჩვენ“, „ჩვენ“ ან „ჩვენი“, ეს ეხება The Why Not Gallery  ltd, (დავით აღმაშენებლის გამზირი 150, თბილისი, საქართველო, 0112), რომელიც პასუხისმგებელია თქვენს ინფორმაცია ამ წესებისა და პირობების მიხედვით.

-ქვეყანა: სადაც დაფუძნებულია The Why Not გალერეა და საჩუქრების მაღაზია ან The Why Not გალერეისა და Gift Shop-ის მფლობელები/დამფუძნებლები, ამ შემთხვევაში არის საქართველო.

-მოწყობილობა: ინტერნეტთან დაკავშირებული ნებისმიერი მოწყობილობა, როგორიცაა ტელეფონი, ტაბლეტი, კომპიუტერი ან ნებისმიერი სხვა მოწყობილობა, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას Why Not გალერეისა და საჩუქრების მაღაზიის მოსანახულებლად და სერვისებით სარგებლობისთვის.

-მომსახურება: ეხება The Why Not გალერეისა და საჩუქრების მაღაზიის მიერ მოწოდებულ სერვისს, როგორც ეს აღწერილია შესაბამის პირობებში (თუ ხელმისაწვდომია) და ამ პლატფორმაზე.

-მესამე მხარის სერვისი: ეხება რეკლამის განმთავსებლებს, კონკურსის სპონსორებს, სარეკლამო და მარკეტინგულ პარტნიორებს და სხვებს, რომლებიც აწვდიან ჩვენს კონტენტს ან რომელთა პროდუქცია ან სერვისი, ჩვენი აზრით, შეიძლება დაგაინტერესოთ.

- ვებსაიტი: The Why Not გალერეა და საჩუქრების მაღაზია."'s" საიტი, რომლის წვდომა შესაძლებელია ამ URL-ით: thewhynotgallery.com

-თქვენ: პირი ან სუბიექტი, რომელიც რეგისტრირებულია The Why Not გალერეასა და საჩუქრების მაღაზიაში სერვისების გამოსაყენებლად.

 

შეზღუდვები

თქვენ ეთანხმებით, რომ არ და არ მისცემთ სხვებს უფლებას:

- ლიცენზირება, გაყიდვა, დაქირავება, იჯარა, მინიჭება, გავრცელება, გადაცემა, მასპინძლობა, აუთსორსინგი, გამჟღავნება ან სხვაგვარად კომერციული ექსპლუატაცია ვებსაიტის ან პლატფორმა ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მესამე მხარისთვის.

-შეცვალეთ, შექმენით წარმოებული სამუშაოები, დაშალეთ, გაშიფვრეთ, შეადგინეთ შებრუნება ან შეცვალეთ საიტის ნებისმიერი ნაწილის ინჟინერია.

- წაშალეთ, შეცვალეთ ან დაფარეთ ნებისმიერი საკუთრების შეტყობინება (მათ შორის, საავტორო უფლებების ან სავაჭრო ნიშნის შესახებ ნებისმიერი შეტყობინება) The Why Not გალერეისა და საჩუქრების მაღაზიის ან მისი შვილობილი კომპანიების, პარტნიორების, მომწოდებლების ან ვებსაიტის ლიცენზირების შესახებ.

 

დაბრუნებისა და თანხის დაბრუნების პოლიტიკა

გმადლობთ საყიდლებისთვის The Why Not გალერეაში და საჩუქრების მაღაზიაში. ჩვენ ვაფასებთ იმ ფაქტს, რომ მოგწონთ ჩვენს მიერ აშენებული ნივთების ყიდვა. ჩვენ ასევე გვინდა დავრწმუნდეთ, რომ თქვენ გაქვთ სასარგებლო გამოცდილება ჩვენი პროდუქტების შესწავლის, შეფასების და შეძენისას.

როგორც ნებისმიერი სავაჭრო გამოცდილების შემთხვევაში, არსებობს ვადები და პირობები, რომლებიც ვრცელდება The Why Not გალერეასა და საჩუქრების მაღაზიაში ტრანზაქციებზე. ჩვენ ვიქნებით მოკლედ, როგორც ამას ჩვენი ადვოკატები დაუშვებენ. მთავარია გახსოვდეთ, რომ შეკვეთით ან შეძენით The Why Not გალერეა და საჩუქრების მაღაზიაში, თქვენ ეთანხმებით პირობებს The Why Not გალერეისა და Gift Shop-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან ერთად.

თუ რაიმე მიზეზით არ ხართ სრულად კმაყოფილი რაიმე საქონლით ან მომსახურებით, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ, ნუ მოგერიდებათ დაგვიკავშირდეთ და ჩვენ განვიხილავთ რომელიმე

bottom of page