ხავერდი, რბილი

140x40x40სმ

არსებობს 3 ეგზემპლარი

შენი ოცნება - სკამი

900,00GELPrice