top of page

Hiding Within the Soft Surface

The Why Not Gallery წარმოგიდგენთ ხელოვან ნატა ვარაზის პირველ სოლო გამოფენაზე „რბილ ქსოვილში შემალული“.

გამოფენის გახსნა: 20 დეკემბერი, 6-8სთ
გამოფენა გრძელდება 25 თებერვლამდე

გამოფენაზე წარმოდგენილია თვითნასწავლი ხელოვანის ფერწერული ტილოები, მძაფრად ჩანს ხელოვანის ვიზუალური ენა, რომელსაც პედანტური, დაუღალავი შრომის შედეგად მიაღწია. ნატა ვარაზის მხატვრული ხედვა არ ცდილობს აღწეროს რეალობა, ხელოვანი ქმნის სიზმრისეულ კომპოზიციებს, რომლებიც კავშირშია ფანტასტიკურსა და ირაციონალთან. ეს სურეალისტური გამოსახულებები რეალობიდან ირეალურში გადასვლის მომენტებზეა, ნახატებში ხშირად მეორდება ფანჯარა, სარკმელი, გარღვეული კედელი, რომლებიც რამოდენიმე, პარალელურად მიმდინარე რეალობის კავშირს გვაჩვენებს. ამ სივრცეებს შორის კავშირად გამჭვირვალე, ქარში მოფრიალე ნაჭერი გვევლინება, მსუბუქი, როგორც ჰაერი, პლასტიური როგორც წყალი ერთი სივრციდან მეორეში გადაედინება და ნახევრად ხილულ კავშირებს ქმნის.

ნამუშევრები ერთგვარი ექსკურსიაა ხელოვანის ბავშვობის გამოცდილებებსა და მოგონებებში, ფრთხილად შენიღბულ ტკივილებსა და სიხარულებში. ვარაზის ნამუშევრებს გააჩნია ემოციური სიღრმე, რომელიც დელიკატურად იჭრება ქვეცნობიერში და ნაზად აღწერს ემოციურ ქარტეხილებს, გრძნობებს, შიშებსა და შფოთვებს.

ხელოვანი თავისი ნახატების მთავარი გმირია, რომელიც სხვადასხვა სიმბოლოში გარდაიქმნება. იგი ყოველთვის შორიდან აკვირდება განვითარებულ მოვლენებს, რაც მის მეტად ინტროვერტულ განწყობას უსვამს ხაზს. უსაზღვრო ენერგიით გაჟღენთილი ნახატებზე მყიფე, მოუხელთებელი სუბსტანციები მაგიურ ძალებად გადაიქცევა და ადამიანის სულიერ მოგზაურობას აღწერს.


The Why Not Gallery presents Nata Varazi's first solo exhibition “Hiding Within the Soft Surface".

Opening reception: December 20, 6-8 p.m
The exhibition lasts until February 25

The exhibition features works by self-taught artist, Nata Varazi whose visual language so prominently evident was meticulously developed through tireless effort. Nata Varazi's artistic perspective doesn't aim to depict reality but instead crafts dreamlike compositions rooted in the fantastical and irrational. These surreal depictions capture moments of transition from the real to the unreal, often portraying recurring elements like windows or fragmented walls, illustrating the interconnection of multiple parallel realities. Symbolizing this connection are transparent pieces of fabric fluttering in the wind, evoking a weightless, fluid quality that traverses and establishes semi-visible links between spaces.

These artworks serve as a journey into the artist's childhood experiences and memories, veiling carefully guarded pains and joys. Varazi's pieces possess an emotional depth that delicately delves into the subconscious, gently articulating emotional turbulence, feelings, fears, and anxieties.

The artist assumes the central role within her paintings, metamorphosing into various symbolic representations. Always portrayed as an observer from a distance, this underscores her more introverted disposition. Within canvases imbued with endless energy, delicate, pristine materials transform into enchanting forces, narrating the spiritual journeys of all sorts.

bottom of page