top of page

Hidden Sparks

თეკლა კიღურაძე
დამალული ნაპერწკლები
25/06/22 - 30/08/2022

The Why Not გალერეა წარმოგიდგენთ თეკლა კიღურაძის პირველ პერსონალურ გამოფენას “დამალული ნაპერწკლები".

გამოფენაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები მხატვრის ფიქრებია ცხოვრების გარდამავალ პერიოდზე, ბავშვობის დატოვებისა და ზრდასრულობაში შებიჯების შესახებ. საკუთარი თავის ძიებისა და მომწიფების ამ მოგზაურობაში, ბავშვობის მოგონებები მოულოდნელად მნიშვნელობის დამატებით ფენას იძენს. უეცრად, მიამიტური ყოველდღიურობის უმნიშვნელო მომენტები, რომელიც კადრებად ამოტივტივდება ხოლმე, ისეთი მძაფრი და ძლიერია, ზუსტი შეგრძნებების აღდგენა შეუძლია - შეხების, სუნის, განცდის; ეს ზუსტად ის ძვირფასი მომენტებია, რომელიც განგვსაზღვრავენ, როგორც პიროვნებას.

თეკლა უღრმავდება საკუთარ მოგონებებს, რომლებსაც ის დროში მოგზაურობიდან მარგალიტებივით აგროვებს. ტილოებზე მათი გამოსახვით, მხატვარი თითქოს ფიზიკურობას ანიჭებს ეფემერულ და წარმავალ შეგრძნებებს, რომლებიც სხვა შემთხვევაში, დროთა განმავლობაში, თითქოს უკვალოდ ქრებიან. ეს გრძნობები ხელოვანს კომპოზიციურად აქვს გამძაფრებული, იგი ირჩევს ექსტრემალურ მიახლოებას და თითქოს სრული სიუჟეტის მხოლოდ პატარა დეტალს ხატავს. ეს ძალიან გავს იმას, თუ როგორ ვიხსენებთ მოგონებებს - ბანალური მოქმედებების წარმავალ წამებს, რომლებსაც სეფიის ელფერი აქვს. ხელოვანი ადგენს კონკრეტულ პალიტრას, რომელსაც დამჯდარი ლურჯის, მწვანისა და მიწისფერის შეთამაშებით ღებულობს და ამგვარადაც ამძაფრებს სერიის განწყობას.

ეს გამოფენა თითქოს დავიწყების წინააღმდეგ აჯანყების აქტია, ოდა იმ ფარული ნაპერწკლებისადმი, რომლებიც გვინათებენ ცხოვრების გზას, ჩვენი მცველები არიან, როცა გვჭირდება სევდასთან ბრძოლა და თავშესაფარს გვთავაზობენ, მაშინ, როცა უიმედოდ ვეძებთ მას.

Tekla Kighuradze
Hidden Sparks
25/06/2022 -30/08/2022

The Why Not Gallery is glad to present Tekla Kighuradze’s first solo show ‘Hidden Sparks’.

The exhibition presents the artist’s musings on the transitional stage in life, that of leaving childhood behind and entering adulthood. In this journey of self-revelation and maturation, childhood memories suddenly attain an extra layer of warmth and importance to them. Suddenly those abrupt snapshots of careless childish fun, coming back as flashbacks, become so strong and vivid, the exact sensations are reconstructed, that of touch, of smell; those precious moments become what defines you as a person.

Tekla seems to be dwelling on these dear recollections, that she picks up from her time-travel down the memory lane. By depicting her reminiscences on canvases, the artist seems to be giving physicality to the ephemeral and ethereal sensations that wither and disappear with time. These feelings are heightened compositionally when the artist chooses extreme cropping and focuses on depicting mere details. It reminds of how memories are recollected - fleeting seconds of some banal acts that have a sepia tinge to them. The artist uses muted palette of sombre blues, greens and browns to further complement on the mood of the series.

Almost an act of rebelling against forgetting, the exhibition is an ode to those hidden sparks that light our way through life, act as shields when we need to fight the blues and offer shelter when we desperately search for one.

bottom of page