მონადირის მუზეუმი

პრინტი ტილოზე, ხის ჩარჩო

130x70სმ

არსებობს მხოლოდ 3 ეგზემპლარი

ხატია ჩიტორელიძე პრო