შერეული ტექნიკა, ქაღალდი

ჩარჩოთი 42x52სმ


თეო ბურკი ვიზუალური ხელოვანი და კურატორია, მას აქვს მაგისტრის ხარისხი სახვით ხელოვებაში, Central Saint Martins, ლონდონი.

 

‘ჩემი მეგობარი ხუმრობს ხოლმე - ‘როდესაც გულს ვხატავ სიყვარულზე არ ვსაუბრობო’. გარკვეულ ნიშან-სიმბოლოთა განლევა, მათ განმსაზღვრელის განულება და შინაარსისგან დაცლა ახლის მისანიჭებლად, რასაც ანთროპოლოგები ‘ცარიელ განმსაზღვრელს უწოდებენ’ ჩემი აზრით კიდევ ერთი გამოთავისუფლებული მონაპოვარია სახვით სფეროში, რომელიც მნახველს აძლევს უსაზღვრო თავისუფლებას, გარკვეულწილად, თავად დატვირთოს მნიშვნელობით ნებისმიერი სახე-ხატი სურათთა ნაკადში.’ - თეო ბურკი, გაზეთი სამასსამოცდახუთი, მარტი, 2021

Mixed media on paper
42x52cm, Framed

Teo Burki is a Visual Artist and Curator, holds a Master's Degree in Fine Arts, Central Saint Martins CSM, London 🎓


💌‘My friend sometimes jokes - 'When I draw a heart I do not talk about love'. The disappearance of certain symbols, of their determinants, emptying meanings in order to apply new ones, 'empty signifiers’ as anthropologists call them, in my opinion, is another victory for the visual art, where the viewer has unlimited freedom to a