თბილისის ქანდაკებების გზამკვლევის ერთ მხარეს თქვენ იხილავთ ქართველი და უცხოელი ავტორების მიერ შექმნილ 100-ზე მეტ ქანდაკებას საკუთარი ნუმერაციით, მეორე მხარეს კი თბილისის რუკას, რომელიც ზუსტად ხსნის ამა თუ იმ ნამუშევრის ადგილ მდებარეობას ქალაქში. წიგნში მითითებულია ავტორის ვინაობა, ნამუშევრის დასახელება და დადგმის თარიღი და მოკლე განმარტება.
დროში, ქალაქში და ხელოვნებაში მოგზაურობა წიგნის შეხებისთანავე იწყება...

Tbilisi Sculpture Guide presents an edited list of public art with pictures, basic information and location on the map. This book will guide you to explore more than 100 sculptures dotted around Tbilisi's streets, parks and squares.


These sculptures provide a glance into Georgia’s past and present where you’ll encounter a variety of sculptural styles from traditional yet expressive Orthodox Christian-inspired works to more contemporary influences including modern classicism and Socialist Realism.
The story of Georgian sculpture is told through this guide to provoke intellectual and visual points of interest. Let the sculptures guide you around historic Tbilisi and discover works by world-famous and up-and-coming sculptors.