top of page

მარწყვი მაგრამ პატარა თეფში!

1.5 x 14.5 x 15.5 სმ, იდეალურია პატარა თავშეყრებისას, ლამაზი დესერტებისა და სხვა გემრიელობებისთვის!

შეიძლება ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში გამოყენება.

 

Strawberry but make it Plate!

ceramic, 1.5 x 14.5 x 15.5 cm, it's ideal for small gatherings or intimate meals.

dishwasher safe

Strawberry Plate

GEL49.00Price
Only 1 left in stock

Related Products