ვარდი: აკრილი ტილოზე, 60x60სმ

ზვიგენი: აკვარელი ქაღალდზე, 60x40სმ

მოგზაურობა: აკრილი ტილოზე, 60x60სმ

ინტერპრეტაცია: აკრილი ტილოზე, 70x50სმ

Cure: აკრილი მუყაოზე, 57x46სმ

 

წარმოგიდგენთ თვითნასწავლი ხელოვანის, ლევან სამნაშვილი ახალგაზრდა თვითნასწავლი ხელოვანია. იგი ექსპერიმენტირებს სხვადასხვა მასალებსა და გამოხატვის ფორმებში, რომ გააკეთოს რეფლექსია საკუთარ ემოციებსა და პირად გამოცდილებებზე.

წარმოდგენილ ნამუშევრებში ჩნდება სიმბოლოები პოპულარული კულტურიდან, მრავალფეროვანი ფერთა პალიტრა, დაკვირვება ყოველდღიურსა და უნივერსალურზე და ლაბირინთი, რომელიც დამთვალიერებელმა თავად უნდა ამოხსნას.
&n