INFLATION Carpet

INFLATION Carpet

GEL50.00Price

a rug by artist Gvantsa Jishkariani

100x45cm and Ø 60cm

Edition of 20 each

 

ხალიჩა მხატვარ გვანცა ჯიშკარიანისგან

100x45 სმ და Ø 60სმ

არსებობს მხოლოდ 20 ეგზემპლარი

choose your print