დეკორატიული ბალიშები.

პრინტი ხელოვან მაია სუმბაძისგან.

არტ აბრეშუმი, მოხარშული ტილო

50:50სმ

არსებობს 20 ეგზემპლარი

 

მაია სუმბაძე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქართველი ხელოვანია. მისი ციფრული ნახატები კი მისი ხელწერა გახდა. წარმოდგენილი ბალიშები მაიას ჯადოსნური ნახატების მიხედვით არიას შექმნილი.

 

Decorative cushions.

Print by artist Maia Sumbadze.

Art Silk, 50:50cm

Edition of 20 each.

 

Maya Sumbadze is one of the most renown Georgian artists. Her digital paintings have become her signature style. Presented cushions are created from Maya's magical drawings.


 

Heavenly Birds - Cushions

GEL100.00Price