კერამიკული ჭიქები ხელოვან მერაბ გუგუნიშვილისგან, რომელიც სიტყვებზე თამაშობს.

 

იგი მუშაობს ისეთ ტრადიციულ მასალაში, როგორიცაა თიხა და ცდილობს მისი თანამედროვე ინტერპრეტაცია გააკეთოს. ნამუშევრები, დიზაინ ობიექტსა და ხელოვნების ნიმუშს შორის არსებობს და ხშირად ეთმობა ისეთ თემებს, როგორიცაა იდენტობა, გენდერი და სექსუალობა, ტრადიცია და თანამედროვეობა.

 

Ceramic cups by artist Merab Gugunishvili that play on words in Georgian. Can be used to drink hot beverages too!

 

Merab works with a traditional material, such as clay and aims to find a new way to work with it. The works exist between the design object and the work of art and are often devoted to themes such as identity, gender and sexuality, tradition and modernity.

 

Fun Stuff by Merab Gugunishvili

GEL91.00Price