Flying Fish Carpet

Flying Fish Carpet

GEL1,500.00Price

Carpet by artist Gvantsa Jishkariani

Magical fish flying over the town

150x200cm

Polyester, Velvet

 

ხალიჩა ხელოვან გვანცა ჯიშკარიანისგან

ჯადოსნური თევზი, რომელიც ქალაქის თავზე დაფრინავს

150x200cm

პოლიესტერი, ხავერდი