დეკორატიული ბალიშები.

პრინტი მხატვარ თეკლა კიღურაძისგან.

40x40cm

არტ აბრეშუმი და ხავერდი

არსებობს მხოლოდ 10 ეგზემპლარი

 

თეკლა კიღურაძე ახალგაზრდა მხატვარია, გამოკვეთილი ხელწერით და მუშაობის სტილით. მის ნამუშევრებში იგრძნობა ხელოვანის ღრმა დაინტერესება დასავლური ხელოვნების ისტორიით, აღმოსავლური კულტურით და ლოკალური ტრადიციით, რომელიც ინტერპრეტირდება პატერნებში, ტექსტურებსა და ორნამენტში. შოპისთვის შექმნილი კოლაბორაციები ყოველთვის ატარებს თეკლას ხელწერას.
 

 

Decorative cushions.

Print by artist Tekla Kiguradze.

40x40cm, Art Silk and velvet

edition of 10 each

 

Tekla Kiguradze is a young artist with a distinct painting style. Her artworks reflect the artist's deep fascination with the Western art history, Eastern culture and local tradition, which she interprets in patterns, textures and ornaments. Collaborations created for the shop always carry Tekla's signature style.

Tropical Visions - Cushions

GEL120.00