ზოგჯერ სახლიდან ვერ გავდივარ: როცა კოკისპირულად წვიმს, ქარიშხალი მძვინვარებს, თავის შეუძლოდ ვგრძნობთ ან... რას ვაკეთებთ ამ დროს? შეგიმჩნევიათ, რომ ჩვენს ვიწრო სახლებს ხანდახან მთელი სამეფოს დატევა შეუძლიათ, ხოლო მშობლებს და შვილებს ურთიერთობები სატახტოთა თამაშებს არ უდებენ ტოლს?

წიგნი თავისი სამეფოში გამოკეტილი პატარა ბიჭის ამბავს გვიყვება, რომელსაც სახლში ჯდომა არ აშინებს და უამრავ გასართობს და თავშესაქცევს გამოიგონებს.

ტანტალა მეფის საშინაო თ