ქრისტინე კაკაბაძენეო ბარისაშვილინინო ძანძავა"საკუთარი ნახატი" წარმოადგენს უჩვეულო ექსპერიმენტს, როცა ტექსტი ხდება ილუსტრაციის კომენტარი. გამოცემა ნახატებით ყვება ერთი თაობის წარმომადგენელი ორი დედისა და მათი შვილების ყოველდღიურობას. 

საკუთარი ნახატი

GEL18.00Price