ყოველწლიური ჟურნალი “სამასსამოცდახუთი” სადაც ხელოვანები მთელი წლის განმავლობაში შექმნილსა და განცდილზე საუბრობენ ტექსტებით.

ჟურნალი 365

GEL10.00Price