მითებში, ლეგენდებში, ზღაპრებში თუ იგავებში, რომლებშიც ადამიანების გარდა სხვა სულიერი