თამარ ბოჭორიშვილის (ბ.1980) ხელოვნება ყოველთვის ზღვარზეა რეალურსა და აბსურდს შორის, მშვენიერსა და საშინელებას შორის. ეს ურთიერთგამომრიცხავი არსებობა თამარის ხელწერად შეიძლება ჩაითვალოს. მას იზიდავს ფრაგმენტაცია და ძირითადად მუშაობს კოლაჟზე, იქნება ეს პატარა პოლიმერული თიხის ობიექტები თუ აკვარელის ნახატები. საგნები, რომლებიც ამავე დროს გროტესკული და იუმორისტულია, ხშირად ეხება საკმაოდ მტკივნეულ საკითხებს, რომლებიც დაკავშირებულია იდენტობასთან, სექსუალურობასთან და პატრიარქალურ საზოგადოებაში ჩაგვრასთან, სიკვდილსა და ქვეცნობიერთან.

press