top of page

რუსკა ბადრიაშვილი - პრინტები.

უნიკალური

 

სარკე: 13x30 სმ. პრინტი მინაზე

სასიყვარულო მანქანები: 45x13 სმ, პრინტი მინაზე

ნამუშევარი 3: 45x25 სმ, პრინტი შუშაზე

პიროვნებები: ცვლადი ზომები, პრინტი ტილოზე

 

რუსკა ბადრიაშვილი - ნამუშევრები

GEL300.00Price

Related Products