ანი თოიძე, უსათაურო, 2021 ფერადი ფანქრები, ქაღალდი 29x42სმ

 

ანი თ