ხალიჩა

პრინტი ხელოვან გიორგი თარგამაძისგან.

ბარხატისებური ფაქტურა.

კოტონი, პოლიესტერი.

200x160სმ

არსებობს მხოლოდ 4 ეგზემპლარი

აბსტრაქტული ყვავილების ხალიჩა

800,00GELPrice
აღარ დარჩა