ზოგჯერ სახიდან ვერ გავდივარ: თუ არა კოკისპირულად წვიმს, ქარიშხალი მძვინვარებს, თავის ბოლოს ველოდები ან ... რას ვაკეთებთ ამ დროს? გარდამჩნევიათ, რომ ჩვენ ვიწრო სახლს ხანდახან მთელ სამეფოს დატევა შეეძლო, მაგრამ მშობლები და შვილები ურთიერთობებს სატახტოთა თამაშობენ არ უდებენ ტოლს?

წიგნის სამეფოში გამოვიდა პატარ