გვანცა ჯიშკარიანი მულტიმედია ხელოვანია, რომელიც ხშირად ატარებს ექსპერიმენტებს საკუთარ შემოქმედებაში. აბსურდულობა და იუმორი მისი ხელოვნების განუყოფელი ნაწილია, რაც ასევე კარგად ჩანს კოლაბორაციებში, რომელსაც ხელოვანი The Why Not Gallery Gift Shop-ისთვის აკეთებს. მისი შექმნილია 'Circus Mirrors' სარკეები და 'Feast of Fantastic' სუფრები.

წარმოდგენილი: Circus Mirror

თითოეული 5 ეგზემპლარი

Gvantsa Jishkariani is a multimedia artist, who likes to experiment a lot in her art. Absurdity and humor are at the core of Gvantsa’s practice that is vividly reflected in the collaborations she creates for the gift shop. Products include ‘Circus Mirrors’ and ‘Feast of Fantastic’ Tablecloths made of art silk.
Featured: Circus Mirror

Edition of 5 each

the why not gallery gift shop